Rynek finansowy – przykładowe zadania

Rynek finansowy – przykładowe zadania

W ramach każdego tematu znajdziesz:

  • przykładowe zadanie
  • krótkie wyjaśnienie w jaki sposób je rozwiązać
  • wzory potrzebne do rozwiązania danego typu zadania
  • obliczenia – krok po kroku jak rozwiązać zadanie
  • dodatkowe wskazówki dotyczące danego typu zadania
  • Inne tematy powiązane z danym rodzajem zadań

Obligacje

Jak obliczyć ile trzeba zapłacić za obligację (cena brudna/cena czysta)?

Jak wycenić obligację zerokuponową?

Jak wycenić obligację z kuponem wypłacanym rocznie?

Jak wycenić obligację z kuponem wypłacanym co pół roku?

Jak wycenić obligację z kuponem wypłacanym co kwartał?

Akcje

Jak policzyć wskaźniki charakteryzujące akcje – C/Z, C/WK, EPS, DPS, BVPS, kapitalizacja, wartość księgowa?

Jak obliczyć cenę akcji spółki wypłacającej stałą dywidendę?

Jak obliczyć cenę akcji spółki wypłacającej dywidendę rosnącą w stałym tempie (model Gordona)?

Jak obliczyć cenę akcji spółki w modelu dwufazowym (prognoza dywidendy + model Gordona)?

Jak obliczyć wymaganą stopę zwrotu w modelu CAPM?

Instrumenty pochodne

Jak obliczyć wynik inwestycji w opcję kupna?

Jak obliczyć wynik inwestycji w opcję sprzedaży?

Jak obliczyć wynik inwestycji w kontrakt terminowy – pozycja długa?

Jak obliczyć wynik inwestycji w kontrakt terminowy – pozycja krótka?

Jak obliczyć wynik inwestycji w kontrakt terminowy na indeks?

Jak rozliczyć inwestycję w kontrakt terminowy na indeks na zasadzie mark-to-market?