Jak rozliczyć inwestycję w kontrakt futures na indeks na zasadzie mark-to-market?

Rozliczenie kontraktu futures na indeks na zasadzie mark-to-market – przykładowe zadanie

Inwestor zajmuje pozycję krótką w kontrakcie terminowym typu fututers na indeks przy kursie 2245 punktów. Mnożnik kontraktu wynosi 20 a depozyt początkowy wynosi 7% wartości kontraktu. Minimalna wielkość depozytu to 5% wartości nominalnej kontraktu z momentu jego otwarcia.

Oblicz:

 • wartość nominalną kontraktu terminowego:
 • początkową wysokość depozytu, jaki musi złożyć inwestor
 • minimalną wysokość depozytu jaki musi pozostać na rachunku inwestora

W kolejnych dniach cena zamknięcia dla kontraktu na indeks wynosiła 2240, 2256, 2277, 2299.

Kontrakt jest rozliczany codziennie na zasadzie „mark to market”.

Oblicz dla każdego dnia wynik inwestora (zysk/strata), wielkość depozytu po zastosowaniu mechanizmu „mark to market” i sprawdź czy inwestor będzie musiał uzupełnić depozyt zabezpieczający.

Rozliczenie kontraktu futures i marking-to-market – ogólny sposób rozwiązania

Kontrakt futures na indeks to instrument notowany na giełdzie, posiadający ustaloną strukturę – termin zamknięcia i sposób rozliczenia bazujący na wartości określonego indeksu giełdowego. Występuje również tzw. mnożnik, co oznacza, że każdy punkt zmiany ceny indeksu przekłada się na określoną kwotę zysku lub straty. Przykładowo – mnożnik równy 20 oznacza, że zmiana wartości kontraktu o 3 pkt będzie się przekładała na 60 zł zysku lub straty dla inwestora.

Inwestor może kontrakt:

 • kupić – wtedy zarabia na wzroście wartości indeksu
 • sprzedać – wtedy zarabia na spadku wartości indeksu

Aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji, czyli pewność, ze druga strona wywiąże się z kontraktu, jeśli na nim straci w momencie otwarcia pozycji inwestor musi złożyć depozyt zabezpieczający (ang. margin), zwykle będący określonym określonym procentem nominalnej wartości otwartych pozycji. Taki depozyt musi złożyć zarówno inwestor zajmujący pozycje długą, jak i krótka w kontrakcie futures. Określany jest również tzw. depozyt minimalny, poniżej którego nie może spaść wartość środków będących zabezpieczeniem pozycji inwestora. Wezwanie do uzupełnienia depozytu to tzw. „margin call”.

Dodatkowo, na koniec każdego dnia, jest stosowany mechanizm mark-to-market. W ramach tego mechanizmu:

 • są obliczane zyski lu straty poniesione danego dnia
 • wynik inwestycji jest dopisywany do depozytu zabezpieczającego (zysk zwiększa depozyt, strata obniża depozyt)
 • jeśli wysokość depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej wartości depozytu minimalnego, inwestor dostaje wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego
 • inwestor musi uzupełnić kwotę depozytu do wymaganego poziomu, jeśli tego nie zrobi kontrakt futures zostanie przymusowo zamknięty (przez zajęcie przez brokera w imieniu klienta przeciwnej pozycji)

Rozliczenie kontraktu futures wygląda podobnie jak w zadaniu dotyczącym kontraktu na indeks, ale każdy dzień trzeba rozliczyć osobno:

 • obliczyć zysk/stratę
 • sprawdzić czy depozyt jest wystarczający
 • jeśli depozyt jest zbyt mały, trzeba dokonać dopłaty

Cena zamknięcia jednego dnia będzie ceną początkową dla rozliczenia następnego dnia.

Aby zamknąć całkowicie inwestycję w kontrakt futures na indeks giełdowy trzeba dokonać transakcji o przeciwnym znaku:

Rozliczenie kontraktu futures na indeks – wzory

Stosujemy ten sam wzór co dla kontraktu na indeks, ale każdy dzień rozliczamy osobno. Dodatkowo obliczyć minimalną wysokość depozytu zabezpieczającego (podobnie jak we wzorze na depozyt początkowy),

Rozwiązanie przykładowego zadania – obliczenia

W treści zadania mamy podane następujące dane:

 • ilość kontraktów (n): -1 (pozycja krótka, czyli ujemna ilość posiadanych kontraktów)
 • mnożnik (M) – 20
 • stawka depozytu początkowego (x) – 7%
 • stawka depozytu minimalnego – 5%
 • cena otwarcia pozycji pierwszego dnia (Wp) – 2245
 • cena zamknięcia pozycji (Wk) w kolejnych dniach:
  • dzień 1 – 2240
  • dzień 2 – 2256
  • dzień 3 – 2277
  • dzień 4 – 2299
Etap 1 – obliczenie wartości depozytu początkowego i minimalnego

Depozyt początkowy:

Dp = Wp * M * x = 2245 * 20 * 7% = 44900 * 7% = 3 143 zł

Depozyt minimalny:

Dp = Wp * M * x = 2245 * 20 * 5% = 44900 * 5% = 2 245 zł

Wartość nominalna:

Wp * M  = 2245 * 20  = 44 900 zł

Dzień 1 – cena zamknięcia 2240

W = n *(Wk – Wp) * M = -1 * (2240 – 2245) * 20 = -1 * -5 * 20 = +100 zł

Wartość depozytu na koniec 1 dnia:

D1  = D0 + W1 = 3143 + 100 = 3243 zł – więcej niż wymagana minimalna wielkość depozytu (2245 zł).

Dzień 2 – cena zamknięcia 2256

W = n *(Wk – Wp) * M = -1 * (2256 – 2240) * 20 = -1 * 16 * 20 = -320 zł

Wartość depozytu na koniec 2 dnia:

D2  = D1 + W2 = 3243 – 320 = 2923 zł – więcej niż wymagana minimalna wielkość depozytu (2245 zł).

Dzień 3 – cena zamknięcia 2277

W = n *(Wk – Wp) * M = -1 * (2277 – 2256) * 20 = -1 * 21 * 20 = -420 zł

Wartość depozytu na koniec 3 dnia:

D3  = D2 + W3 = 2923 – 420 = 2503 zł – więcej niż wymagana minimalna wielkość depozytu (2245 zł).

Dzień 4 – cena zamknięcia 2299

W = n *(Wk – Wp) * M = -1 * (2299 – 2277) * 20 = -1 * 22 * 20 = -440 zł

Wartość depozytu na koniec 3 dnia:

D2  = D1 + W2 = 2503 – 440 = 2063 zł – mniej niż wymagana minimalna wielkość depozytu (2245 zł).

Inwestor zostaje wezwany do uzupełnienia depozytu do poziomu początkowego.

3143 – 2063 = 1080 zł

Aby pozycja nie została zamknięta – inwestor musi dopłacić 1080 zł.

Rozwiązanie zadania – inwestycja w kontrakt indeksowy

Jak jak obliczyć wynik inwestycji w kontrakt futures na indeks – komentarz do rozwiązania

Rozwiązując zadanie polegającego na rozliczeniu inwestycji w indeksowy kontrakt futures warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • kluczowe jest określenie czy ilość posiadanych kontraktów jest dodatnia (pozycja długa) czy ujemna (pozycja krótka)
 • rozwiązanie najłatwiej przedstawić i zapisywać w formie tabelki, wypełniając po kolei poszczególne wiersze. Zwróć uwagę, że zamknięcia (wartość indeksu i depozytu) na koniec dnia staje się wartością otwarcia dla kolejnego dnia

Rozliczenie inwestycji w kontrakt futures na indeks – powiązane tematy:

Instrumenty pochodne:

Rynek finansowy – podstawy (wzory, przykłady, obliczenia) >>> Przejdź do pełnej listy zadań