Jak obliczyć wynik inwestycji w kontrakt terminowy – pozycja krótka?

Inwestycja w kontrakt terminowy (krótka pozycja) – przykładowe zadanie

Inwestor sprzedał (zajął pozycję krótka) w kontrakcie terminowym z datą rozliczenia za 3 miesiące na 100 akcji spółki Y z ceną wykonania 25.

Jaki będzie wynik inwestycji, jeżeli w momencie wygaśnięcia kontraktu za 3 miesiące cena akcji będzie wynosiła odpowiednio: 23, 26, 29 zł?

Rozliczenie pozycji krótkiej dla kontraktu terminowego – ogólny sposób rozwiązania

Kontrakt terminowy to transakcja w ramach której 2 strony zobowiązują się dokonać w przyszłości transakcji kupna-sprzedaży po z góry określonej cenie. Transakcja zostanie zrealizowana w przyszłości, a cena po której zostanie zrealizowana zostaje określona w momencie zawarcia kontraktu terminowego.

Zajęcie krótkiej pozycji w kontrakcie terminowym oznacza zobowiązanie się do sprzedaży aktywa (np. akcji, surowców, walut) po z góry określonej cenie.

W momencie wygaśnięcia kontraktu, w zależności od kształtowania się ceny instrumentu bazowego i ustalonej wcześniej ceny terminowej, wystawca kontraktu (zajmujący pozycję krótką):

 • osiągnie zysk – jeżeli sprzeda akcje (aktywa bazowe) po cenie wyższej niż aktualnie na rynku
 • poniesie stratę – jeśli będzie musiał sprzedać akcje (aktywa bazowe) po cenie niższej niż aktualna cena rynkowa

W odróżnieniu od opcji – kontrakt terminowy zawsze dochodzi do skutku, więc dla obu stron transakcji potencjalne zyski i straty są nieograniczone.

Rozliczenie kontraktu terminowego forward – wzory

Rozwiązanie przykładowego zadania – obliczenia

W treści zadania mamy podane następujące dane:

 • wielkość kontraktu (n) – 100 akcji
 • cena terminowa (K) – 25 zł za akcję
 • cena rozliczenia kontraktu (ST) – 23, 26 lub 29 za akcję w momencie wygaśnięcia kontraktu (3 warianty do obliczenia)

Do rozwiązania zadania musimy skorzystać z drugiego wzoru (pozycja krótka).

Wariant 1 – cena rozliczenia 23

fp = (K – S) * n  = (25 – 23) * 100 =  2 * 100 = +200 zł

Wariant 2 – cena rozliczenia 26

fp = (K – S) * n  = (25 – 26) * 100 =  -1 * 100 = -100 zł

Wariant 3 – cena rozliczenia 29

fp = (K – S) * n  = (25 – 29) * 100 =  -4 * 100 = -400 zł

Rozwiązanie zadania – inwestycja w kontrakt terminowy (krótka pozycja)

Dla podanych cen instrumentu bazowego w momencie rozliczenia kontraktu terminowego wynik inwestora będzie następujący:

 • 23 – zysk 200
 • 26 – strata 100
 • 29 – strata 400

Jak obliczyć wynik inwestycji w kontrakt terminowy – komentarz do rozwiązania

Weryfikując rozwiązanie zadanie polegającego na obliczeniu wyniku, jaki osiągnie inwestycja w pozycję krótką w kontrakcie terminowym, warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • kluczowe jest określenie czy zajmujemy pozycję długą czy krótką w kontrakcie
 • pozycja długa jest podobna do posiadania aktywa bazowego (mamy dodatnią ilość aktywów – zarabiamy kiedy cen rośnie)
 • pozycja krótka jest podobna do posiadania ujemnej ilości aktywów bazowych (zarabiamy kiedy cen spada). W tej sytuacji kupujemy na rynku aktywa taniej i sprzedajemy drożej wg ustalonej ceny terminowej
 • kontrakt terminowy forward będzie zrealizowany zawsze (w odróżnieniu od opcji)
 • wejście w kontrakt terminowy forward jest bezpłatne (w odróżnieniu od opcji), więc wynik inwestora zależy tylko od cen w momencie rozliczenia kontraktu

Rozliczenie inwestycji w kontrakt terminowy forward – powiązane tematy:

Instrumenty pochodne:

Rynek finansowy – podstawy (wzory, przykłady, obliczenia) >>> Przejdź do pełnej listy zadań