Obligacje/instrumenty dłużne – przykładowe zadania z rozwiązaniami

Ile trzeba zapłacić za obligację – cena brudna, cena czysta, narosłe odsetki – jak to obliczyć?

Oblicz cenę jaką trzeba zapłacić za nabycie poniższej obligacji w dniu 15 stycznia 2019:
• Obligacja o stałym kuponie
• Data emisji – 2015-02-20
• Termin zapadalności – 5 lat
• Oprocentowanie – 8% rocznie
• Kupon – 2 razy w roku
• Nominał – 1000 zł
• Kwotowanie – 102,70 (2019-01-15)

Ile zł trzeba zapłacić w momencie nabycia obligacji w dniu 20 grudnia 2018?
Jaka jest cena czysta, cena brudna i narosłe odsetki?

Przejdź do rozwiązania >>> wzory, obliczenia krok po kroku, odpowiedź i opis rozwiązania.

Wycena obligacji zerokuponowej – przykładowe zadanie

Oblicz cenę obligacji zerokuponowej mając na jej temat następujące informacje:

  • Typ obligacji – obligacja zerokuponowa
  • Termin zapadalności – 3 lata
  • Stopa procentowa – 6%
  • Nominał – 1000 zł

Oblicz cenę obligacji.

Przejdź do rozwiązania >>> wzory, obliczenia krok po kroku, odpowiedź i opis rozwiązania.

Wycena obligacji z kuponem rocznym – przykładowe zadanie

Do wykupu obligacji zostały równe 3 lata. Jej wartość nominalna wynosi 100 zł, oprocentowanie 7%, odsetki (kupon) są wypłacane raz w roku. Wymagana stopa dochodu to 5%. Najbliższy kupon będzie wypłacony równo za rok.
Oblicz cenę obligacji.

Przejdź do rozwiązania >>> wzory, obliczenia krok po kroku, odpowiedź i opis rozwiązania.

Wycena obligacji z kuponem wypłacanym co pół roku – przykładowe zadanie

.Do wykupu obligacji zostały 3 lata. Jej wartość nominalna wynosi 100 zł, oprocentowanie 8%, odsetki (kupon) są wypłacane 2 razy w roku. Wymagana stopa dochodu to 6%. Najbliższy kupon będzie wypłacony równo za pół roku.
Oblicz cenę obligacji.

Przejdź do rozwiązania >>> wzory, obliczenia krok po kroku, odpowiedź i opis rozwiązania.

Wycena obligacji z kuponem wypłacanym kwartalnie – przykładowe zadanie:

Do wykupu obligacji zostały 2 lata. Jej wartość nominalna wynosi 1000 zł, oprocentowanie 8%, odsetki (kupon) są wypłacane co kwartał (4 razy w roku). Wymagana stopa dochodu to 5%.

Oblicz cenę obligacji.

Przejdź do rozwiązania >>> wzory, obliczenia krok po kroku, odpowiedź i opis rozwiązania.

Obliczenie duration efektywnego dla obligacji – przykładowe zadanie:

Do wykupu obligacji o wartości nominalnej 100 zł zostało równe 5 lat. Kupon wynosi 6% i jest wypłacany raz w roku. Wymaga stopa dochodu w okresie do wykupu wynosi 5%. Oblicz cenę obligacji, jej duration efektywne oraz wyjaśnić co oznacza pojęcie duration.

Przejdź do rozwiązania >>> wzory, obliczenia krok po kroku, odpowiedź i opis rozwiązania.