Jak obliczyć cenę akcji o stałej dywidendzie?

Cena akcji stała dywidenda – przykładowe zadanie

Dana jest akcja spółki, w której ostatnio wypłacona dywidenda wynosi 2 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrot wynosi 10%.
Oblicz cenę akcji zakładając, że dywidenda pozostanie na tym samym poziomie od teraz do nieskończoności.

Wycena akcji o stałej dywidendzie – ogólny sposób rozwiązania

Akcja wypłacająca stałą dywidendę jest papierem wartościowym o dość teoretycznym charakterze. Tai charakter mają jednak tzw. „preffered stocks” występujące w systemie anglosaskim.

Aby wycenić tego rodzaju akcję, trzeba zdyskontować na moment bieżący strumień wszystkich przyszłych dywidend o stałej nominalnej wysokości przy użyciu wskazanej w zadaniu wymaganej stopy zwrotu.

Wycena akcji – stała dywidenda – wzory

W celu rozwiązania zadania jest potrzebny jeden (bardzo prosty) wzór.

 

Rozwiązanie przykładowego zadania – obliczenia

W treści zadania mamy podane następujące dane:

  • dywidenda (D) – 2 zł
  • wymagana stopa zwrotu (r) – 10%

Podstawiamy dane do wzoru i obliczamy wynik.

P = 2 zł / 10% = 20 zł

Rozwiązanie zadania – cena wypłacającej stałą dywidendę:

Cena akcji wypłacającej stała dywidendę na poziomie 2 zł przy wymaganej stopie zwrotu 10%  to 20 zł.

Jak wycenić akcję wypłacającą stałą dywidendę – komentarz do rozwiązania

Wycena akcji wypłacającej stałą dywidendę bazuje na praktycznym zastosowaniu „wartości pieniądza w czasie” i polega na użyciu modelu „renty wiecznej” do wyceny akcji na podstawie dywidenda

Wycena akcji na podstawie wypłacanych dywidend jest jedną z teoretycznych metod wyceny akcji. Ma ona zastosowanie raczej teoretyczne niż praktyczne ze względu na to, że wiele spółek w ogóle nie wypłaca dywidend. Model wyceny akcji o stałej dywidendzie jest mocno teoretyczny, ale jest punktem wyjścia do modelu Gordona, który ma dużo większe praktyczne zastosowanie.

Weryfikując rozwiązanie zadanie polegającego na obliczeniu ceny akcji ze stałą dywidendą warto zwrócić uwagę na następujące kwestie :

  • jeśli wymagana stopa zwrotu (r) się zwiększy, cena akcji spadnie
  • jeśli wymagana stopa zwrotu (r) się zmniejszy, cena akcji wzrośnie

Wycena akcji (stała dywidenda) – powiązane tematy

Akcje:

  • Jak policzyć wskaźniki charakteryzujące akcje – C/Z, C/WK, EPS, DPS, BVPS, kapitalizacja, wartość księgowa?
  • Jak obliczyć cenę akcji spółki wypłacającej stałą dywidendę? >>> Tu jesteś
  • Jak obliczyć cenę akcji spółki wypłacającej dywidendę rosnącą w stałym tempie (model Gordona)?
  • Jak obliczyć cenę akcji spółki w modelu dwufazowym (prognoza dywidendy + model Gordona)?

Rynek finansowy – podstawy (wzory, przykłady, obliczenia) >>> Przejdź do pełnej listy zadań 

Zapisz się naNewsletter

Witam. Mam nadzieję, że artykuł Ci się podoba.

Jeśli tak - to pozostańmy ze sobą w kontakcie.

Zapraszam do zapisania się na newsletter.

Udało się!