Model CAPM – jako obliczyć wymagana stopę zwrotu z akcji?

Jak obliczyć wymaganą stopę zwrotu w modelu CAPM – przykładowe zadanie

Beta akcji A wynosi 1,2 a stopa zwrotu z portfela rynkowego to 10%. Stopa wolna od ryzyka to 3%.

Oblicz za pomocą modelu CAPM wymaganą stopę zwrotu z akcji A.

Wymagana stopa zwrotu w  modelu CAPM – ogólny sposób rozwiązania

 

Model CAPM – jak policzyć wymaganą stopę zwrotu na podstawie bety – wzory

 

Rozwiązanie przykładowego zadania – obliczenia

W treści zadania mamy podane następujące dane:

  • o
Rozwiązanie zadania – Wymagana stopa zwrotu w  modelu CAPM

 

Jak obliczyć wymaganą stopę zwrotu w modelu CAPM – komentarz do rozwiązania

Stopa zwrotu w modelu CAPM – powiązane tematy

Akcje: