Jak obliczyć cenę obligacji z kuponem rocznym?

Wycena obligacji z kuponem rocznym – przykładowe zadanie

Do wykupu obligacji zostały równe 3 lata. Jej wartość nominalna wynosi 100 zł, oprocentowanie 7%, odsetki (kupon) są wypłacane raz w roku. Wymagana stopa dochodu to 5%. Najbliższy kupon będzie wypłacony równo za rok.
Oblicz cenę obligacji.

Wycena obligacji z kuponem rocznym – ogólny sposób rozwiązania

Obligacja kuponowa to papier dłużny, z którym jest związanych kilka przepływów pieniężnych. W przypadku obligacji z kuponem rocznym mamy tyle przepływów finansowych, ile lat zostało do wykupu obligacji (na moment jej wyceny). W ostatnim okresie posiadacz obligacji otrzyma ostatni kupon oraz wartość nominalną obligacji.

Aby wycenić obligację kuponową trzeba zdyskontować moment bieżący wartość wszystkich przyszłych kuponów oraz wartość nominalną wypłacaną inwestorowi w momencie zapadalności obligacji.

Schemat: Wycena obligacji z kuponem rocznym - przepływy finansowe i sposób wyceny

Wycena obligacji z kuponem rocznym – wzory

W celu rozwiązania zadania potrzebny są 2 wzory. Zadanie rozwiązujemy w 2 etapach.

1 Obliczenie wysokości rocznego kuponu

Obligacja z kuponem rocznym. Wzór na wysokość kuponu.

2 Obliczenie wartości obligacji

Wycena obligacji z kuponem rocznym. Wzór z wyjaśnieniem użytych symboli.

Rozwiązanie przykładowego zadania – obliczenia

Możesz też zapoznać się z rozwiązaniem tego zadania w postaci krótkiego filmiku na moim kanale na Youtube:

Film: W jaki sposób obliczyć cenę obligacji z kuponem wypłacanym raz w roku.

W treści zadania mamy podane następujące dane:

 • wartość nominalna (N) – 100 zł
 • stopa kuponowa (c) – 7%
 • stopa dyskontowa (r) – 5%
 • okres do wykupu obligacji  – 3 lata
 • kupon wypłacany raz w roku

Podstawiamy dane do wzorów i obliczamy wynik.

Obliczenie wartości kuponu

C = 7% x 100 zł = 7 zł

Mając kwotę kuponu obliczamy wartość obligacji przy użyciu wzoru nr 2.

Jak wycenić obligację z kuponem rocznym? Rozwiązanie przykładu - obliczenia.

Można jeszcze policzyć cenę obligacji jako % wartości nominalnej (w taki sposób są podawane ceny obligacji). W tym przypadku nominał obligacji to 100 zł, więc od razu mamy wynik zgodny z konwencją podawania cen obligacji.

Rozwiązanie zadania – cena obligacji z kuponem rocznym:

Cena obligacji to 105,45, używając konwencji podawania cen w procentach wartości nominalnej. Jako, że akurat w tym przypadku nominał obligacji to 100 zł to cena do zapłaty będzie taka sama jak kwotowanie i wyniesie 105,45 zł.

Schemat: Wycena obligacji z kuponem rocznym - obliczenia dla przykładu

Jak wycenić obligację z kuponem wypłacanym raz w roku – komentarz do rozwiązania

Wycena obligacji z kuponem rocznym bazuje na praktycznym zastosowaniu „wartości pieniądza w czasie” i polega na zdyskontowaniu wartości wszystkich kuponów oraz wartości nominalnej na moment bieżący.

Użyty do rozwiązania zadania  wzór jest dostosowaniem ogólnego wzoru na dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych na moment bieżący.

Wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych. Wzór z wyjaśnieniem użytych symboli.

Weryfikując rozwiązanie zadanie polegającego na obliczeniu ceny obligacji z kuponem rocznym warto zwrócić uwagę na następujące kwestie :

 • jeśli stopa kuponowa będzie wyższa niż wymagana stopa zwrotu (c > r) to cena obligacji będzie wyższa niż 100
 • jeśli stopa kuponowa będzie niższa niż wymagana stopa zwrotu (c < r) to cena obligacji będzie mniejsza niż 100
 • jeśli stopa kuponowa będzie równa wymaganej stopie zwrotu (c = r) to cena obligacji będzie równa 100
 • cena obligacji (podawana w procentach wartości nominalnej) powinna być zbliżona do 100, jeżeli będzie mocno odbiegała od tej wartości (np 800 albo 40) to sprawdź jeszcze raz czy nie popełniłeś błędu
 • wymagana stopa dochodu (r we wzorach) czasami jest określane jako YTM – te pojęcia należy traktować zamiennie
 • zwykle w tego typu zadaniach mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wycena jest przeprowadzona dla okresu wyrażonego w pełnych latach

Wycena obligacji z kuponem rocznym – powiązane tematy

Obligacje:

Rynek finansowy – podstawy (wzory, przykłady, obliczenia) >>> Przejdź do pełnej listy zadań 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Zapisz się naNewsletter

Witam. Mam nadzieję, że artykuł Ci się podoba.

Jeśli tak - to pozostańmy ze sobą w kontakcie.

Zapraszam do zapisania się na newsletter.

Udało się!