Akcje/instrumenty udziałowe – lista przykładowych zadań

1. Obliczenie wskaźników charakteryzujących akcje – przykładowe zadanie

Na podstawie danych dotyczących notowanej na giełdzie spółki oblicz następujące wskaźniki charakteryzujące akcje spółki AMICA:
• Cena/Zysk
• Kapitalizacja spółki
• Dywidenda na akcję (DPS)
• Stopa dywidendy
• BVPS (wartość księgowa na 1 akcję)
• Wartość księgowa całej spółki

Zastanawiasz się w jaki sposób rozwiązać zadanie?

Przejdź do opisu rozwiązania >>> wzory, obliczenia krok po kroku, odpowiedź oraz opis sposobu rozwiązania.

Jak obliczyć cenę akcji wypłacającej stałą dywidendę?

Dana jest akcja spółki, w której ostatnio wypłacona dywidenda wynosi 2 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrot wynosi 10%.
Oblicz cenę akcji zakładając, że dywidenda pozostanie na tym samym poziomie od teraz do nieskończoności.

Przejdź do opisu rozwiązania >>> wzór, obliczenia, odpowiedź oraz opis sposobu rozwiązania.

Jak obliczyć cenę akcji o stałej stopie wzrostu dywidendy (model Gordona)?

Cena akcji w modelu stałego wzrostu dywidendy (model Gordona) – przykładowe zadanie

Dana jest akcja spółki, w której ostatnio wypłacona dywidenda wynosi 5 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrot wynosi 10%.
Oblicz cenę akcji zakładając, że dywidenda będzie rosła w tempie 3% rocznie od teraz do nieskończoności.

W jaki sposób rozwiązać takie zadanie?

Przejdź do opisu rozwiązania >>> wzory, obliczenia krok po kroku, odpowiedź oraz opis sposobu rozwiązania.

Jak obliczyć cenę akcji metodą zdyskontowanych dywidend (model dwufazowy)?

Dana jest akcja spółki, w której ostatnio wypłacona wyniosła 5 zł i w kolejnych 4 latach będzie rosła o 10%.
Po czwartym roku tempo wzrostu dywidendy spadnie do 3% i utrzyma się na tym poziomie do nieskończoności.
Wymagana przez inwestora stopa zwrotu wynosi 10%.
Oblicz cenę akcji spółki.

Jak to rozwiązać?

 Przejdź do opisu rozwiązania >>> wzory, obliczenia krok po kroku, odpowiedź oraz opis sposobu rozwiązania.