Instrumenty pochodne – przykładowe zadania z rozwiązaniami

Jak obliczyć wynik inwestycji opcja kupna (call) – przykładowe zadanie

Dana jest trzymiesięczna europejska opcja kupna o cenie wykonania 40, zakupiona z premią 3.
Oblicz jaki wynik osiągnie inwestor mający długą pozycję na tej opcji w sytuacji kiedy cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia wyniesie 35, 40, 45.
Dla jakiej wartości cen instrumentu bazowego opcja będzie:
• ITM (in-the-money),
• OTM (out-the-money),
• ATM (at-the-money)?
W których sytuacjach ta opcja zostanie wykonana?
Narysuj wykres wypłaty z opcji z uwzględnieniem premii opcyjnej.

Przejdź do rozwiązania >>> wzory, obliczenia krok po kroku, odpowiedź i opis rozwiązania.

Jak obliczyć wynik inwestycji opcja sprzedaży (put) – przykładowe zadanie

Dana jest półroczna europejska opcja sprzedaży o cenie wykonania 50, której cena w momencie wystawienia wynosiła 5.
Dla jakiej wartości cen instrumentu bazowego opcja będzie:
• ITM (in-the-money)
• OTM (out-the-money)
• ATM (at-the-money)
Dla jakich wartości ceny instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia opcji inwestor posiadający krótką pozycję w tej opcji osiągnie dodatni wynik z inwestycji?
Oblicz jaki wynik osiągnie inwestor mający długą pozycję na tej opcji w sytuacji kiedy cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia wyniesie 40, 50, 60. W których sytuacjach ta opcja zostanie wykonana?

Przejdź do rozwiązania >>> wzory, obliczenia krok po kroku, odpowiedź i opis rozwiązania.

Jak obliczyć wynik inwestycji w kupno kontraktu terminowego forward (pozycja długa) – przykładowe zadanie

Inwestor kupił (zajął pozycję długą) kontrakt terminowy na 50 akcji spółki X z ceną wykonania 100 z terminem rozliczenia za 3 miesiące.

Jaki będzie wynik inwestycji, jeżeli w momencie wygaśnięcia kontraktu za 3 miesiące cena instrumentu bazowego będzie wynosiła odpowiednio: 80, 100, 120?

Przejdź do rozwiązania >>> wzory, obliczenia krok po kroku, odpowiedź i opis rozwiązania.

Jak obliczyć wynik inwestycji w sprzedaż kontraktu terminowego forward (pozycja krótka) – przykładowe zadanie

Inwestor sprzedał (zajął pozycję krótka) w kontrakcie terminowym z datą rozliczenia za 3 miesiące na 100 akcji spółki Y z ceną wykonania 25.

Jaki będzie wynik inwestycji, jeżeli w momencie wygaśnięcia kontraktu za 3 miesiące cena akcji będzie wynosiła odpowiednio: 23, 26, 29 zł?

Przejdź do rozwiązania >>> wzory, obliczenia krok po kroku, odpowiedź i opis rozwiązania.

Jak obliczyć wynik inwestycji w kontrakt terminowy na indeks – przykładowe zadanie

Inwestor zajmuje pozycję krótką w kontrakcie terminowym na indeks przy kursie 11200 punktów. Mnożnik kontraktu wynosi 10.
Depozyt początkowy wynosi 6% wartości kontraktu.
Po 6 dniach kontrakt zostaje zamknięty przy kursie 10900.
Określ czy inwestor osiągnął zysk czy poniósł stratę w tej transakcji.
Oblicz:
• wartość początkową depozytu
• wartość końcową depozytu
• oblicz wynik inwestycji.

Przejdź do rozwiązania >>> wzory, obliczenia krok po kroku, odpowiedź i opis rozwiązania.

Jak rozliczyć inwestycję w kontrakt futures na indeks na zasadzie mark-to-market – przykładowe zadanie

Inwestor zajmuje pozycję krótką w kontrakcie terminowym typu fututers na indeks przy kursie 2245 punktów. Mnożnik kontraktu wynosi 20 a depozyt początkowy wynosi 7% wartości kontraktu. Minimalna wielkość depozytu to 5% wartości nominalnej kontraktu z momentu jego otwarcia.

Oblicz:

  • wartość nominalną kontraktu terminowego:
  • początkową wysokość depozytu, jaki musi złożyć inwestor
  • minimalną wysokość depozytu jaki musi pozostać na rachunku inwestora

W kolejnych dniach cena zamknięcia dla kontraktu na indeks wynosiła 2240, 2256, 2277, 2299.

Kontrakt jest rozliczany codziennie na zasadzie „mark to market”.

Oblicz dla każdego dnia wynik inwestora (zysk/strata), wielkość depozytu po zastosowaniu mechanizmu „mark to market” i sprawdź czy inwestor będzie musiał uzupełnić depozyt zabezpieczający.

Przejdź do rozwiązania >>> wzory, obliczenia krok po kroku, odpowiedź i opis rozwiązania.