Cykl o strategiach Absolute Return

Cykl artykułów na temat strategii absolute return stworzonych we współpracy z Union Investment TFI oraz z portalem Stockwatch.pl . Celem tego cyklu jest przybliżenie inwestorom zasad działania strategii absolute return.

Artykuły z cyklu poświęconego strategiom absolute return

Fundusz inwestycyjny „Absolute Return” – co to jest?

We artykule znajdziesz następujące informacje:

 • jakie rodzaje funduszy inwestują w akcje?
 • czym jest fundusz absolutnej stopy zwrotu?
 • jakich wyników inwestycyjnych można się spodziewać po funduszu absolutnej stopy zwrotu?

Jak zarabiać na giełdzie w każdych okolicznościach [9 strategii]

We artykule znajdziesz następujące informacje:

 • 9 strategii inwestycyjnych, których działanie nie zależy od koniunktury na rynku
 • jak zarabiać podczas spadków na rynku
 • gdzie szukać okazji inwestycyjnych kiedy rynki spadają
 • na czym polega handel algorytmiczny i arbitrażowy

Rynki finansowe – gdzie i w co można inwestować?

We artykule znajdziesz następujące informacje:

 • czym jest inwestowanie
 • w jaki sposób można zarabiać na inwestycjach w spółki publiczne
 • zestawienie rynków finansowych
 • zestawienie rynków inwestycji alternatywnych

O Union Investment TFI

Union Investment TFI  jest aktualnym partnerem bloga „Z pamiętnika analityka”.

Partnerem cyklu artykułów jest Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Union Investment TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy, możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu, z uwagi na możliwość ponoszenia dodatkowych opłat manipulacyjnych lub zapłaty podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z: Prospektami informacyjnymi, Statutami, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klientów AFI, tabelą opłat, danymi o ryzyku, informacjami podatkowymi, dostępnymi na stronie www.union-investment.pl