Cykl o strategiach Absolute Return

Cykl artykułów na temat strategii absolute return stworzonych we współpracyUnion Investment TFI oraz z portalem Stockwatch.pl . Celem tego cyklu jest przybliżenie inwestorom zasad działania strategii absolute return.

Artykuły z cyklu poświęconego strategiom absolute return

Fundusz inwestycyjny „Absolute Return” – co to jest?

W artykule znajdziesz następujące informacje:

 • jakie rodzaje funduszy inwestują w akcje?
 • czym jest fundusz absolutnej stopy zwrotu?
 • jakich wyników inwestycyjnych można się spodziewać po funduszu absolutnej stopy zwrotu?

Jak zarabiać na giełdzie w każdych okolicznościach [9 strategii]

W artykule znajdziesz następujące informacje:

 • 9 strategii inwestycyjnych, których działanie nie zależy od koniunktury na rynku
 • jak zarabiać podczas spadków na rynku
 • gdzie szukać okazji inwestycyjnych kiedy rynki spadają
 • na czym polega handel algorytmiczny i arbitrażowy

Rynki finansowe – gdzie i w co można inwestować?

W artykule znajdziesz następujące informacje:

 • czym jest inwestowanie
 • w jaki sposób można zarabiać na inwestycjach w spółki publiczne
 • zestawienie rynków finansowych
 • zestawienie rynków inwestycji alternatywnych

Fundusz obligacji – jak działa i na czym zarabia?

W artykule znajdziesz następujące informacje:

 • co to są obligacje
 • na czym zarabiają posiadacze obligacji
 • jakie problemy trzeba rozwiązać przy samodzielnym inwestowaniu w obligacje
 • jakie są rodzaje funduszy inwestujących w obligacje

Strategia „absolute return” – jakie ma wyniki w 2018 roku?

W artykule znajdziesz następujące informacje:

 • co stoi za słabymi wynikami polskiej giełdy w 2018 roku?
 • jakie wyniki osiągnęły do tej pory fundusze akcyjne, a jakie fundusze absolute return?
 • ile z nich okazało się lepszych od WIG, a ile jest na plusie w 2018 roku?

O Union Investment TFI

Union Investment TFI był partnerem bloga „Z pamiętnika analityka” w okresie publikacji powyższych artykułów

Partnerem cyklu artykułów jest Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Union Investment TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy, możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu, z uwagi na możliwość ponoszenia dodatkowych opłat manipulacyjnych lub zapłaty podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z: Prospektami informacyjnymi, Statutami, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klientów AFI, tabelą opłat, danymi o ryzyku, informacjami podatkowymi, dostępnymi na stronie www.union-investment.pl